Ochrana soukromí

Úvod

V Sensové Masáže si vážíme důvěry našich klientů a zavazujeme se chránit jejich osobní údaje. Tato zásada ochrany soukromí popisuje, jak sbíráme, používáme, zpracováváme a chráníme informace o našich klientech a návštěvnících našeho webu. Respektujeme vaše právo na ochranu soukromí a zaručujeme, že všechny osobní údaje budou zpracovány transparentně, čestně a v souladu s platnými právními předpisy.

Co jsou osobní údaje a jak je sbíráme

Osobní údaje zahrnují jakékoliv informace, které nás mohou identifikovat jako konkrétního jedince nebo s námi spojit. Tyto údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další kontaktní nebo identifikační informace. Sbíráme tyto údaje, když se klienti rozhodnou rejstrovat na našem webu, vyplnit formulář nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Zpracování a použití osobních údajů

Shromážděné osobní údaje používáme primárně k poskytování a zlepšování našich služeb. To zahrnuje řešení dotazů klientů, zajištění správného poskytování masážních služeb, a také komunikaci s klienty ohledně nových nabídek, akcí a upozornění. Všechny osobní údaje jsou zpracovány s nejvyšší mírou diskrétnosti a pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Práva subjektu údajů

Každý uživatel má právo na přístup k svým osobním údajům, právo požadovat jejich opravu nebo vymazání, právo vznést námitku proti zpracování, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na [email protected].

Bezpečnost osobních údajů

Provádíme nezbytná technická a organizační opatření k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti shromažďovaných osobních údajů. Zavazujeme se chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Všechny informace jsou uchovávány na zabezpečených serverech a přístup k nim mají pouze autorizované osoby.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků ohledně zásad ochrany soukromí, prosím kontaktujte vlastníka webu: Dalibor Novotný, Kounicova 50, 602 00 Brno, Česká republika, e-mail: [email protected].