Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Naše společnost, provozující web lymfo-masaze.cz, se zavazuje k ochraně soukromí našich klientů a uživatelů. Důrazně si ceníme důvěry, kterou nám svěřujete při poskytování vašich osobních údajů. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, a jaká práva vás v tomto ohledu asistují. Je pro nás prioritou zajistit vysoce profesionální zpracování veškerých osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími příslušnými právními normami.

Zpracování osobních údajů zahrnuje sběr, uchovávání, využívání, přenášení nebo jinou formu úpravy. Osobní údaje zpracováváme pouze pro konkrétní a legitimní účely související s poskytováním našich služeb, jako jsou erotické masáže. To zahrnuje, ale není omezeno na rezervace masáží, komunikaci s klienty, zlepšování kvality služeb, marketingové aktivity a splnění právních povinností. Všechny procesy zpracování jsou prováděny s nejvyšší péčí o bezpečnost a ochranu vašich údajů.

Práva subjektů údajů

Podle GDPR máte řadu práv ohledně vašich osobních údajů. Máte právo požádat o přístup k vašim údajům, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, omezení zpracování, námitky proti zpracování, a právo na přenositelnost údajů. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků ohledně zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese [email protected]. Vaše žádosti budou zpracovány s maximální možnou péčí a v souladu s platnými právními normami.

Kontaktní informace správce

Majitel webové stránky a správce osobních údajů: Dalibor Novotný

Adresa pro korespondenci: Kounicova 50, 602 00 Brno, Česká republika